Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
 • Meelis Eerik. Eesti kohtumenetluste ühtlustamise võimalikkusest. Doktoriväitekiri. Tallinn: Akadeemia Nord, 2008, 114 lk.

 • Mare Merimaa. Menetluse põhimõtted ja tõendamine tsiviilkohtumenetluses. Doktoriväitekiri. Tallinn: Akadeemia Nord, 2008, 184 lk. 

Toimetised
 • East­West Studies: Journal of Social Sciences of University Nord: Contemporary Problems of Freedom, Human Rights, and Identity 2008, no 2 (39), 75 lk. Contents: Introduction (Voldemar Kolga, Ivar Raig) I. Quest of New Identities in Higher Education Peeter Kreitzberg. Universities in the Changing World, lk 3–6. Ene Grauberg. From Elite Higher Education to Mass Education, lk 7–10. Voldemar Kolga. Knowledge and Education from Postmodern Perspective, lk 11–14. Terence Kealy. The only Democratic Universities are Private Universities, lk 15–22. II. Change of Thinking and Law Making Raivo Palmaru, K. Jaak Roosaare. The Paradox of Non­Trivial Machines, lk 23–33. Mare Merimaa. The Influence of European Law in Civil Proceeding in the Republic of Estonia, lk 34–46. Meelis Eerik. Are Estonian Judicial Procedures Harmonizable?, lk 47–53. Justinas Pečkaitis, Vidmantas Egidijus Kurapka, Hendryk Malewski, Viktoras Justickis. General Security in the Modern Society. Its Concept and Modelling, lk 54–62. III. Globalisation and the Future of Nation States Peeter Müürsepp. The Three Dimensions of Globalization, 63–66. Antanas Makštutis. Harmonious Development of National State under Conditions of Globalization, lk 67–71. Jan T. Knoph. Your criminalisation, our business opportunity – on nation states’ reluctance to globalised law, 72–75.

 • Meelis Eerik. Eesti kohtumenetluste ühtlustamise võimalikkusest. Doktoriväitekirja autoreferaat. – Akadeemia Nord toimetised 2008, nr 37, 30 lk.

 • Mare Merimaa. Menetluse põhimõtted ja tõendamine tsiviilkohtumenetluses. Doktoriväitekirja autoreferaat. – Akadeemia Nord toimetised 2008, nr 38, 50 lk.

 • Töö problemaatikast nüüdisajal. – Akadeemia Nord toimetised 2008, nr 40, 54 lk. Sisukord: Merle Tambur. Psühholoogiline vägivald töökohal, lk 5–14. Maria Teiverlaur. Desünkronoos töö kontekstis, lk 15–20. Mare Merimaa. Kohtunike töökoormus ja selle mõju kohtulahendi kvaliteedile, lk 21–32. Tiia­Edith Tammeleht. Streigitont Eesti tööturul, lk 33–38. Enno Oidermaa. Ehitusnõuete rikkumisest tulenev haldus­ ja kriminaalvastutus, lk 39–45. 

 

 

 • Hind 10 eurot.

 • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühendust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 

 

 

 

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.