Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
  • Anti Kidron. Elustiil ja heaolu. Eluviis, tegevusstiilid ja subjektiivne heaolu. Tallinn: Akadeemia Nord, 2007, 342 lk.

  • Voldemar Kolga. Mina metamorfoosid. Postmodernne perspektiiv. Tallinn: Akadeemia Nord, 2007, 272 lk + 32 lk. fotod

  • Peaministrid. Eesti Vabariigi poliitiline lähiajalugu. Tallinn: Akadeemia Nord, 2007 (2 DVDd + raamat 200 lk). 

Hind 10 eurot

Toimetised
  • East­West Studies: Journal of Social Sciences of University Nord: Contemporary Problems of Freedom, Human Rights, and Identity 2007, no 1 (36), 62 lk. Contents: Rein Müllerson. From the Editor­in­Chief, lk 2. Rein Müllerson. Promotion of Democracy: Naive, Hypocritical and Pragmatic Approaches, lk 3–24. Liisi Keedus. Hannah Arendt’s and Leo Strauss’s Retrospects on Constitution. Dissent and Beyond, lk 25–31. Igor Gräzin. EU’s “Little” Constitution: between Schweik and Kafka, lk 32–39. Ivar Raig. The Impact of the Treaty of Lisbon on Nation Statesand Future Models of European Integration, lk 40–47. Indrek Grauberg. National Sovereignty – an Outdated Concept of the Globalizing World?, lk 48–54. Tanel Kalmet. IOTA HEN and the Normative 'I'. On Interpretationof Religious Norms, lk 55–62.

  • Psühholoogiavilistlaste konverentsi ettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2007, nr 34., 79 lk. Sisukord:Maria Teiverlaur. Saateks, lk 4.Aires Rühka. Psühholoogi võimalused teenindust paremaks muuta, lk 5–14. Õnne Mägi. Isiksus kui nõustaja peamine töövahend, lk 15–34. Toivo Niiberg. Aktseleratsioon ja selle mõju arvestamise vajalikkus põhikooli õppekavu koostades, lk 35–42. Eilike Paas. Tähelepanekuid ja mõtteid tööst Eluliini usaldustelefonil, lk 43–50. Tiiu Viies. Koolitus versus nõustamine organisatsiooniarenduses, lk 51–58. Imbi Mihhailov. tööstress, lk 59–66. Õilme Siimer. Kaukaasia eestlaste tagasiränne ja psühholoogiline kohanemine, lk 67–79.

  • Üksildusest, elu­ ja suhtlusstiilidest ning vesiloogikast. – Akadeemia Nord toimetised 2007, nr 35, 45 lk. Sisukord:Maria Teiverlaur. Üksinduse ja üksilduse tähendusest ning seosest inimtunnetusega, lk 5–14. Kristi Lapa. Elustiili ja subjektiivse heaolu seosest, lk 15–30. Anti Kidron. Suhtlusstiilidest, lk 27–36. Anti Kidron. Kivi ja vesi, kontekstilisus ja koan, lk 37–45. 

 

  • Hind 10 eurot.

  • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühenust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 

 

 

     
KONTAKTEERU
40 Eur/h
253 Eur/päev (kell 9.00-20.00)

Aristoteles

Aristoteles

Nimi Nr Kohti Pindala
Auditoorium 1.12 85 127.2 m2
KOKKU 85 127.2 m2

Hubase sisustusega keskmise suurusega auditoorium on sobilik loenguteks, seminarideks, konverentsideks. Auditoorium on varustatud presentatsiooni- ja helitehnikaga.

Hinnasoodustus kuni 30. 06. 2020

150 h - 15 % 

100 h - 10 %                   

50 h - 5 %.

 

KONTAKTEERU

Aristoteles

Aristoteles

Nimi

E-mail

Telefon

Sõnum