Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
 • Anti Kidron. Elustiil ja heaolu. Eluviis, tegevusstiilid ja subjektiivne heaolu. Tallinn: Akadeemia Nord, 2007, 342 lk.

 • Voldemar Kolga. Mina metamorfoosid. Postmodernne perspektiiv. Tallinn: Akadeemia Nord, 2007, 272 lk + 32 lk. fotod

 • Peaministrid. Eesti Vabariigi poliitiline lähiajalugu. Tallinn: Akadeemia Nord, 2007 (2 DVDd + raamat 200 lk). 

Hind 10 eurot

Toimetised
 • East­West Studies: Journal of Social Sciences of University Nord: Contemporary Problems of Freedom, Human Rights, and Identity 2007, no 1 (36), 62 lk. Contents: Rein Müllerson. From the Editor­in­Chief, lk 2. Rein Müllerson. Promotion of Democracy: Naive, Hypocritical and Pragmatic Approaches, lk 3–24. Liisi Keedus. Hannah Arendt’s and Leo Strauss’s Retrospects on Constitution. Dissent and Beyond, lk 25–31. Igor Gräzin. EU’s “Little” Constitution: between Schweik and Kafka, lk 32–39. Ivar Raig. The Impact of the Treaty of Lisbon on Nation Statesand Future Models of European Integration, lk 40–47. Indrek Grauberg. National Sovereignty – an Outdated Concept of the Globalizing World?, lk 48–54. Tanel Kalmet. IOTA HEN and the Normative 'I'. On Interpretationof Religious Norms, lk 55–62.

 • Psühholoogiavilistlaste konverentsi ettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2007, nr 34., 79 lk. Sisukord:Maria Teiverlaur. Saateks, lk 4.Aires Rühka. Psühholoogi võimalused teenindust paremaks muuta, lk 5–14. Õnne Mägi. Isiksus kui nõustaja peamine töövahend, lk 15–34. Toivo Niiberg. Aktseleratsioon ja selle mõju arvestamise vajalikkus põhikooli õppekavu koostades, lk 35–42. Eilike Paas. Tähelepanekuid ja mõtteid tööst Eluliini usaldustelefonil, lk 43–50. Tiiu Viies. Koolitus versus nõustamine organisatsiooniarenduses, lk 51–58. Imbi Mihhailov. tööstress, lk 59–66. Õilme Siimer. Kaukaasia eestlaste tagasiränne ja psühholoogiline kohanemine, lk 67–79.

 • Üksildusest, elu­ ja suhtlusstiilidest ning vesiloogikast. – Akadeemia Nord toimetised 2007, nr 35, 45 lk. Sisukord:Maria Teiverlaur. Üksinduse ja üksilduse tähendusest ning seosest inimtunnetusega, lk 5–14. Kristi Lapa. Elustiili ja subjektiivse heaolu seosest, lk 15–30. Anti Kidron. Suhtlusstiilidest, lk 27–36. Anti Kidron. Kivi ja vesi, kontekstilisus ja koan, lk 37–45. 

 

 • Hind 10 eurot.

 • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühenust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 

 

 

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.