Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
 • Priit Kelder. Neokonfutsianistliku filosoofia peamiste kosmoloogiliste ja ontoloogiliste kategooriate ajalooline analüüs. Tallinn: Akadeemia Nord, 2005, 198 lk. 

   

  Hind 10 eurot

Toimetised
 • Konverentsi “Eesti karistusõiguse arenguteed omariikluse oludes” ettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2005, nr 24, 32 lk. Sisukord: Georg Ambach. Karl Saarmanni fenomen Eesti Vabariigi esimeses kriminaalreformis, lk 5–16; Tanel Kalmet. Karistusnorm ja normi norm, lk 17–26; Meelis Eerik. Kriminaalõiguse ja ­menetluse mõjust ühiskonnale, lk 27–32.

 • Konverentsi “Inimene, õigus ja juhtimine nüüdisaja muutuvas maailmas” ettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2005, nr 25, 78 lk. Sisukord: Ene Grauberg. Semantilise keeleparadigma murdumisest, lk 3–18; Kiira Kivinurk. Postmodernismiaja eetika mõningaid aspekte, lk 19–26; Indrek Grauberg. Suveräänsus tänapäeva muutuvas maailmas: põhisuundumused ja probleemid, lk 27–36; Tanel Kalmet. Inimene ja juhtimine islami õiguses: printsiibid ja nende rakendumine tänapäeval, lk 37–44; Enno Oidermaa. Ettevõtlus ja ärijuhtimise õiguslikud aspektid, lk 45–56; Mare Merimaa. Protsessiosalise õigused ja õiguskaitsevahendid tsiviilkohtumenetluses, lk 57–66; Georg Ambach. Üldkasulik töö – moodne vabaduskaotuse alternatiiv Eesti karistusõiguses, lk 67–72; Meelis Eerik. Menetlusõiguse areng ja Riigikohtu roll kohtupraktika suunamisel, lk 73–78.

 • Konverentsi “Inimõiguste ja vabaduste tagamine tänapäeva Eestis” ettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2005, nr 26, 48 lk.Sisukord: Indrek Grauberg. Inimõigused kui suveräänsusesse sekkumise õigustus, lk 3–8; Mare Merimaa. Töötajate võrdne kohtlemine kui põhiseaduslik õigus, lk 9–20; Tanel Kalmet. Eesti Vabariik ja kirik: paradigmaatiline analüüs, lk 21–30; Enno Oidermaa. Vabadus ja vastutus ehitustegevuses, lk 31–48.

 • Kompetentsus ja toimetulek. – Akadeemia Nord toimetised 2005, nr 27, 46 lk.

 • Sisukord: Anti Kidron. Suhtlemistreeningud teoorias ja praktikas, lk 3–16; Maria Teiverlaur. Isiksus ja toimetulek, lk 17–25; Maria Teiverlaur. Religiooni olemusest ja osatähtsusest toimetulekus, lk 26–36; Toivo Niiberg, Käitumismallid ja minakaitsemehhanismid teismeeas, lk 37–46.

 • Georg Ambach. Karl Saarmanni elu ja tegevus pärast 1940. aasta suvist pööripäeva. Karl Saarmanni juriidilise raamatukogu käekäik. Akadeemia Nord toimetised 2005, nr 28, 68 lk.

 • Akadeemia Nord õppejõudude konverentsiettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2005, nr 29, 31 lk.

 • Sisukord: Ene Grauberg, Anneli Laane­Thamdrup. About Management of New University, lk 3–16; Indrek Grauberg. Suveräänsuse mõistest modernses ja postmodernes maailmas, lk 17–26; Kiira Kivinurk. Friedrich Nietzsche, Fjodor Dostojevski ja Karl Marx, lk 27–32. 

 

 
 • Hind 5 eurot.

 • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühendust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 
 
 
     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.