Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
 • Ene Grauberg. Teadmine, tõde ja vabadus: 30 aastat filosoofilisi mõtisklusi. Tallinn: Akadeemia Nord, 2004, 358 lk. 

   

  Hind 10 eurot

Toimetised
 • Peeter Järvelaid. Sissejuhatus kultuuripiiri teooriasse: Friedrich Georg von Bunge ja Leo Leesment. – Akadeemia Nord toimetised 2004, nr 22, 40 lk.

 • Akadeemia Nord õppejõudude kongressi­ jakonverentsiettekandeid. – Akadeemia Nord toimetised 2004, nr 23, 90 lk. Sisukord: Ene Grauberg. Eesti hariduspoliitika, lk 3–10; Igor Gräzin. Post­Modern Features of Contemporary Legal Education, lk 11–16; Maie Toimet. Ethnisierung von Armut im estnischen Transformationsprozess, lk 17–32; Georg Ambach. Biograafia kui Eesti XX sajandi esimese poole ajaloo oluline allikas: jurist Karl Saarmann (1893–1948), lk 33–52; Georg Ambach. Das Strafrecht in der Anfangsperiode des zwanzigen Jahrhunderts in Estland, lk 53–70; Tanel Kalmet. Eesti religiooniõiguslikust pildist varem ja nüüd, lk 71–76; Маре Меримаа. Cостояние гражданского судопроизводства на данный момент в Эстонии и правовые проблемы оказания юридической помощи, lk 77–84; Mare Merimaa. Apellatsioonikohtu pädevus tsiviilasjade läbivaatamisel ja menetlemise kiirust mõjutavad asjaolud, lk 85–90.

 

 • Hind 5 eurot.

 • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühendust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 

 

 

 

 
     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.