Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
 • Peeter Järvelaid. Õigus ja poliitika kultuuris. Artikleid ja esseid. Tallinn: Akadeemia Nord, 2002, 232 lk.

 • Konverentsi “Eesti Euroopa Liiduga ühinemise põhiseaduslikud japoliitilised probleemid” materjalid. Akadeemia Nord, 22. veebruar 2002. Toim Ivar Raig. Tallinn, 2002, 40 lk. Sisukord: Janek Vähk. Koostaja eessõna väljaandele, lk 5; Igor Gräzin, Ivar Raig. Uurimiskeskusest “Vaba Euroopa”, lk 6, Ene Grauberg. Konverentsi eessõna, lk 7; Erik Terk. Euroopa Integratsiooni mõjude uurimise kogemusi kandidaatriikides, lk 8–11; Ivar Raig. Eesti Euroopa Liiduga ühinemismõjude uurimise vajadusest ja võimalikest teedest Eestis, lk 12–18; Urmas Varblane. Euroopa Liiduga ühinemise mõju Eesti väliskaubandusele, lk 19–34; Uno Silberg. Euroopa Liiduga liitumise kasude ja kahjude bilanss Eesti põllumajanduses ning maaelus, lk 35–42; Andrus Säälik. Eesti majanduspoliitika kuni Euroopa Liiduga liitumiseni, muudatused poliitikas ning nende mõju majandusele, lk 43–53; Pöördumine Eesti Vabariigi kodanike, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole, lk 54–55; Osavõtjate nimekiri, lk 56–57; Lisa 1. Ivar Raig. Kiire liitumine Euroopa Liiduga on meile kahjulik, lk 58–62: Lisa 2. Igor Gräzin. Kontvõõraks Euroopasse, lk 63–64; Lisa 3. Igor Gräzin. Kuulake ka euroskeptikuid!, lk 65–66; Lisa 4. Ajakirjanik Uku Toom usutleb Ivar Raigi ja Hannes Rummi Euroopa Liiduga ühinemise teemadel, lk 67–78; Lisa 5. Hillar Kala. Euroopa Liit ja Eesti konkurentsivõime, lk 79–85. 

Toimetised
 • Magistrantide seminaritööd teemal “Kas õigusteaduslik teadmine saab olla tõene?”. – Akadeemia Nord toimetised 2002, nr 13, 40 lk.

 • Sisukord: Ene Grauberg. Saateks, lk 3–6; Tanel Kalmet. Õiguse teadus, lk 7–15; Rainer Osanik. Kas õiguskord Eestis on legitiimne?, lk 16–20; Jaanus Põder. Kas õigusteaduslik teadmine saab olla tõene? Õigusteaduslik teadmine ei saa olla tõene, lk 21–26; Siim Roode, Ingrid Siimann. Jurist ja poliitika, 27–34; Kelly Kallas. Kas nüüdisaegne kohtupidamine vajab tõe ja vääruse mõistet?, lk 35–40.

 • Tanel Kalmet. Kiriku sui generis õigussubjektsus. – Akadeemia Nord toimetised 2002, nr 14, 76 lk. Psühholoogia aktuaalseid probleeme. – Akadeemia Nord toimetised 2002, nr 15, 36 lk. Sisukord: Anti Kidron. Õppiv organisatsioon ja selle kujundatavus koolis, lk 3–14; Tiit Ruubel. Võim ja võimumängud. Sotsiaalpsühholoogiline aspekt, lk 15–28; Maria Teiverlaur. Ajataju erinevates psüühilistes seisundites, lk 29–36.

 • Ettekandeid väliskonverentsidel. – Akadeemia Nord toimetised 2002, nr 16, 44 lk. Sisukord: Ene Grauberg, Indrek Grauberg. Main Trends in Higher Education in Estonia at the End of the 20th Century and at the Beginning of the 21st Century, lk 3–17; Kiira Kivinurk. Opportunities and Prospects of Post­Modern Human, lk 18–23; Anne Nahkur. Young Reader in the World of Virtual Reality, lk 24–28; Peeter Järvelaid. Die baltischen Staaten im Schnittpunkt der Entwicklungen in Europa. Die Zeit zwischen den Weltkriegen, lk 29–34; Peeter Järvelaid. Cultural Borders in European History of Rights, lk 35–39; Peeter Järvelaid. Die Gründung der Universität zu Dorpat (Academia Gustaviana) im 17. Jahrhundert im europäischen Kontext, lk 40–44.

 • Igor Gräzin. Autoreferaat. – Akadeemia Nord toimetised 2002, nr 17, 38 lk. 

 

 • Hind 5 eurot.

 • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühendust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 

 

 

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.