Raamatud (monograafiad, doktoritööd, õpikud jm.) 
 • Konverentsi “Eesti Euroopa Liiduga liitumise mõjude uurimisevajadus ja metodoloogilised probleemid” materjalid. Akadeemia Nord, 15. mai 2001. Toim Ivar Raig. Tallinn, 2001, 85 lk. Sisukord: Janek Vähk. Koostaja eessõna väljaandele, lk 4; Ene Grauberg. Konverentsi eessõna, lk 5; Liia Hänni. Põhiseaduse muutmise poliitilised ja õiguslikud küsimused Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga, lk 6–9; Lauri Madise. Põhiseaduse juriidilise komisjoni töö tulemustest, lk 10–11; Ivar Raig. Põhiseaduse Assamblee ei suutnud ette näha Eesti võimalikku ühinemist Euroopa Liiduga, 12–14; Anneli Albi. Ettepanekud põhiseaduse muutmiseks Eesti ühinemise korral Euroopa Liiduga, lk 15–27; Sõnavõtud (Kristina Ojuland, Igor Gräzin, Jean­Jacques Subrenat, Sven Mikser, Mihkel Hallik, Aap Neljas, Liia Hänni, Ülle Madise, Advig Kiris), lk 28–40.

 • Raivo Palmaru. Meedia võim ja demokraatia. Eesti kogemus. Valimiskommunikatsiooni ja ajakirjanike rollikäsituse empiiriline uuring. Tallinn: Akadeemia Nord, 2001, 212 lk.

Toimetised
 • Eesti sotsiaalteaduste I konverentsil 25. novembril 2000. a peetud ettekannete teese. – Akadeemia Nord toimetised 2001, nr 9, 28 lk.

 • Sisukord: Ene Grauberg. Õigusteaduse piiridest modernistliku ja postmodernistliku paradigma kontekstis, lk 3–13; Igor Gräzin. Capriccio teemal õiguse piiridest, lk 14–20; Raivo Palmaru. Kommunikatsioon kui elukutse: eesti ajakirjanike arusaam oma rollist, lk 21–24; Ivar Raig. Majandusteadlaste ja teiste sotsiaalteadlaste koostöö vajadusest seadusloomes, lk 25–27.

 • Kiira Kivinurk. Some Aspects of Separation from Nature. The Role of Ethics in European Education. – Akadeemia Nord toimetised 2001, nr 10, 22 lk.

 • Priit Kelder. Iseloomulikke lehekülgi keskaja hiina filosoofiast. – Akadeemia Nord toimetised 2001, nr 11, 52 lk.

 • Indrek Grauberg. Tsiviilkontrollist Eesti Vabariigis kui demokraatlikus õigusriigis. – Akadeemia Nord toimetised 2001, nr 12, 64 lk. 

 

 • Hind 5 eurot.

 • Osta saab Siili 14 (aeg kokkuleppel) või saadame postiga peale arve tasumist. Ühendust palume võtta meili teel vabaakadeemia@nord.ee 

 

 

 

 

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

 1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

 2. Osaleja/osalejate CV

 3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

 4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

 • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

 • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

 • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.