26.04.2018 toimus NORD MÕTTEKOJA arutelu teemal: “Eesti jätkusuutlik areng ja haridusstsenaariumid 2035"

Osavõtjad:

Meelis Eerik- jurist; Mari Elken- haridusteadlane; Ene Grauberg loogik ja filosoof; Jaanus Põder, ettevõtja ja jurist; Viive Ruus, haridusteadlane; Maarja Vaino- kirjandus- ja kultuuriteadlane. 

Moderaator Ene Grauberg

 TEEMAD

1. Globaliseeruv ühiskond, Euroopa Liit ja kõrgharidus- Üleminekul uut tüüpi ühiskonda- infoühiskonda- kerkivad  fookusesse kolme liiki küsimused: Kas ja kuidas muutuvad hariduse eesmärgid, hariduse sisu ja õpetamise meetodid ning hariduse organisatsioon ja finantseerimine. (Ene Grauberg)

2. Hariduse eesmärgid ja organisatsioon Euroopas(põhiliselt Norra, Rootsi ja Taani, osaliselt ka Holland). Kuidas haridussüsteem välja näeb, sh kuidas suhestuvad kõrgharidus ja kutseharidus (akadeemiline vs rakenduskõrgharidus, kõrgharidus vs kutseharidus); kuidas on võimalik liikuda ühest teise; mis on nende süsteemide mastaabid (sh õppijate ja töötajate arv); Alternatiivsed haridusmudelid (liberal arts tüüpi haridus jms). (Mari Elken)

3.Hariduse eesmärgid, sisu ja organisatsioon Eestis (võrdlevalt teiste Euroopa riikidega) (Viive Ruus)

 Pildil 1. Mari Elken - Norra Haridusinstituudi vanemteadur, Jaanus Põder - ettevõtja ja jurist, Ene Grauberg - loogik ja filosoof, Meelis Eerik - kohtunik ja kohtu esimees,

Pildil 2 Viive Ruus - haridusteadlane, Maarja Vaino- kirjandus- ja kultuuriteadlane.

     

Kunstinäituste korraldamiseks on ruum Aristoteles, kus on kunstiteostele vajalik spetsiaalne valgustus. 

Nord Galerii ootab avaldusi näituseprojektideks 

 

Projektid saata aaderssil

 

Nord Galerii, Siili 14, Tallinn, 13413

või

e-postile vabaakadeemia@nord.ee

Info: tel 5654231

 

NÄITUSE TAOTLUS PEAB SISALDAMA

  1. Projekti vormis näituse kontseptsioon ja põhiideestik 

  2. Osaleja/osalejate CV

  3. Projektiga seonduvat pildi- või videomaterjali

  4. Soovitav toimumise aeg

 

NORD GALERII RENDIHINNAD

 

Näituse maksumus ühes suures, spetsiaalselt valgustatud  ruumis on

  • 320 eurot/kuu (hind sisaldab käibemaksu)  

  • 180 eurot/2 nädalat (hind sisaldab käibemaksu)

  • lisa-tehnika rent päevas 2 eurot

Korralduskulud (reklaamplakatid, külalised, näituse presentatsioon jms) kannab kunstnik.